Przekłady
Przekład dosłowny:

lecz Słowoa Panab trwac na wiekd. To zaś jest Słowoa, które wam zostało ogłoszone w dobrej nowiniee.1

Przekład literacki:

lecz Słowoa Panab trwac na wiekid. To zaś jest Słowoa, które wam zostało ogłoszone w ewangeliie.1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 40:6-8: Głos mówi: Zwiastuj! I rzekłem: Co mam zwiastować? To: Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę: Ludzie są trawą! Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <4487> słowo wypowiedziane, przesłanie, wypowiedź;
b <2962> pan, władca, rządca;
c <3306> pozostać, trwać, przebywać, oczekiwać, zatrzymać się;
d <165> wiek, cykl czasu;
e <2097> nieść dobą nowinę, głosić dobrą nowinę;