Przekłady
Przekład dosłowny:

Błogosławionya niech będzie Bóg i Ojciecb Panac naszego Jezusad Pomazańcae, który według swego wielkiego miłosierdziaf odrodziłg nas do nadzieih żywej przez powstaniei Jezusad Pomazańcae z martwychj,

Przekład literacki:

Błogosławionya niech będzie Bóg i Ojciecb Panac naszego Jezusad Chrystusae, który według swego wielkiego miłosierdziaf odrodziłg nas do nadzieih żywej przez powstaniei Jezusad Chrystusae z martwychj,

Słowniki:

a <2128> błogosławiony, wysławiony, godne pochwały;
b <3962> ojciec, przodek;
c <2962> pan, władca, rządca;
d <2424> Jezus/Jeszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
e <5547> PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
f <1656> miłosierdzie, litość, współczucie;
g <313> odradzać, ponownie zrodzić;
h <1680> nadzieja, oczekiwanie;
i <386> powstanie, wzbudzenie, wznieść się ponownie, zmartwychwstawać;
j <3498> martwy, śmiertleny, trupi;