Przekłady

do dziedzictwa niezniszczalnego, niesplamionegoa i niewiędnącegob, które jest zachowanec w niebiosachd dla was,

Słowniki:

a <283> nieskazitelny, nieskalany;
b <263> niewiędnący, niewygasający;
c <5083> zachowywać, strzec, pilnować;
d <3772> niebo, niebiosa;