Przekłady

Nim się cieszycie1a, chociaż teraz trochęb, gdy trzebac, gdy zostaliście zasmuceni2d różnorodnymie próbamif,

Komentarz:

1 lub cieszcie;
2 w TR i BT występuje lekcja "λυπηθεντες" [lypēthentes]; w N/A "λυπηθεντας" [lypēthentas];

Słowniki:

a <21> weselić się, radować się, ucieszyć się niezmiernie;
b <3641> mały, krótki, malutki;
c <1163> trzeba, być koniecznym, być nieuniknionym, musieć;
d <3076> smucić się, odczuwać ból, drażnić;
e <4164> różne, rozmaite, różnorodne;
f <3986> próba, doświadczenie, badanie, test;