Przekłady
Przekład dosłowny:

aby doświadczeniea waszej wiaryb, o wiele cenniejszec niż1 zniszczalned złoto w ogniue próbowanef, okazało sięg – dla wywyższeniah, czcii i (dla) chwałyj2 – w (chwili) objawieniak się Jezusal Pomazańcam,3

Przekład literacki:

aby doświadczeniea waszej wiaryb, o wiele cenniejszec niż1 zniszczalned złoto w ogniue próbowanef, okazało sięg – dla wywyższeniah, czcii i (dla) chwałyj2 – w (chwili) objawieniak się Jezusal Chrystusam,3

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "πολυ τιμιωτερον" [poly timiōteron]; w N/A "πολυτιμοτερον" [polytimoteron] i jest pisane łącznie;
2 w TR występuje lekcja "τιμην και δοξαν" [timēn kai doksan] - szacunek i chwałę, zaszczyt i chwałę i nie występuje "εις" [eis]; w BT "τιμην και εις δοξαν" [timēn kai eis doksan] - szacunek i na chwałę, zaszczyt i na chwałę; w N/A "δοξαν και τιμην" [doksan kai timēn] - chwałę i szacunek, chwałę i zaszczyt i nie występuje "εις" [eis];
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Joba 23:10: Zna bowiem drogę, którą postępuję; Gdyby mnie wypróbował, wyszedłbym czysty jak złoto; Psalmu 17:3: Doświadczyłeś serce moje, nawiedziłeś nocą. Wypróbowałeś mnie, nic nie znajdując. Złe zamysły nie przekroczą ust moich; Psalmu 66:10: Albowiem doświadczyłeś nas, Boże, Oczyściłeś nas w ogniu, jak się czyści srebro; Przypowieści Salomona 17:3: Tygiel wytapia srebro, a piec złoto, lecz Pan bada serca; Księgi Izajasza 48:10: Oto wytapiałem cię sobie jak srebro, próbowałem cię w piecu cierpienia.; Księgi Malachiasza 3:3: Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <1383> wypróbowanie, doświadczenie, próba, test;
b <4102> wiara, wierność, zaufanie, poręka;
c <5093> szacowne, poważne, wartościowe, drogocenne;
d <622> niszczyć, zatracać, ginąć;
e <4442> ogień, pożar;
f <1381> badać, udowodnić, wystawić na próbę;
g <2147> znajdować, nauczać się, odkrywać;
h <1868> pochwała, wyróżnienie;
i <5092> wartość, szacunek, zaszczyt, honor;
j <1391> chwała, sława, honor, splendor;
k <602> objawienie się, odsłonięcie się, odkrycie się;
l <2424> Jezus/Jeszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
m <5547> PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz