Przekłady

którego kochacieb, choć Go nie zobaczyliście1a, w którego teraz wierzycied, choć Go nie widziciec — i cieszycie sięe radościąf niewysłowionąg i (pełną) chwałyh,

Komentarz:

1 w TR i N/A występuje lekcja "ιδοντες" [idontes] - zobaczywszy; w BT "ειδοτες" [eidotes] - znając;

Słowniki:

a <1492> znać, zapamiętać, widzieć;
b <25> kochać, miłować;
c <3708> widzieć, patrzeć, uważać, dostrzegać;
d <4100> wierzyć, być wiernym, być przekonanym, mieć wiarę, ufać;
e <21> weselić się, radować się, ucieszyć się niezmiernie;
f <5479> radość, wesele, zadowolenie;
g <412> niewysławiane, niewypowiedziane;
h <1392> chwalić, wielbić, gloryfikować;