Przekłady

Odrzuciwszya więc wszelką złośćb i wszelki podstępc, obłudned (zachowania), zazdroście i wszelką obmowęf,

Słowniki:

a <659> odkładać, zwalniać, wyrzekać;
b <2549> złość, nieprawość;
c <1388> oszustwo, fałsz, podstęp, zdrada;
d <5272> obłuda​​​​​​hipokryzja, udawanie kogoś innegoaktorstwo;
e <5355> zazdrość, żal, zawiść;
f <2636> mówić źle, obmowa;