Przekłady

Odrzuciwszya więc wszelką złośćb i wszelki podstępc, obłudned (zachowania), zazdroście i wszelką obmowęf,

Słowniki:

a odkładać, zwalniać, wyrzekać;
b złość, nieprawość;
c oszustwo, fałsz, podstęp, zdrada;
d obłuda​​​​​​hipokryzja, udawanie kogoś innegoaktorstwo;
e zazdrość, żal, zawiść;
f mówić źle, obmowa;