Przekłady

Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelki podstęp, obłudne (zachowania), zazdrości i wszelką obmowę,