Przekłady

Dlatego i1 zawarte jesta w Piśmie2b: Otoc kładęd na Syjoniee kamień węgielnyf, wybranyg, kosztownyh, a kto wierzyi w Niego, na pewno nie będzie zawstydzonyj.3

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "διο και" [dio kai] - Dlatego i; w BT i N/A "διοτι" [dioti] - Dlatego, że;
2 w N/A nie występuje rodzajnik "τη" [tē];
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 28:16: Dlatego tak mówi Wszechmocny, Pan: Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany: Kto wierzy, ten się nie zachwieje. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <4023> zawierać, ogarniać;
b <1124> pismo, manuskrypt;
c <2400> patrz! oto! spójrz! popatrz!;
d <5087> kłaść, umieszczać;
e <4622> Syjon; Hebr. "צִיָּה" [Sijah] - wysoki; Pierwotnie południowo-wschodnie wzgórze w Jerozolimie, na której znajdowała się świątynia;
f <204> węgielny, narożny;
g <1588> wybrany, wyselekcjonowany;
h <1784> szacowny, kosztowny, honorowy;
i <4100> wierzyć, być wiernym, być przekonanym, mieć wiarę, ufać;
j <2617> być zawstydzanym, być hańbionym, odczuwać wstyd;