Przekłady

Podobnie żony, bądźcie uległe swoim mężom, aby, nawet jeśli niektórzy są nieposłuszni Słowu, bez słowa zostali pozyskani dzięki codziennemu postępowaniu kobiet,