Przekłady

Podobnie żonya, bądźcie uległeb swoimc mężomd, aby, nawet jeśli niektórzy są nieposłusznie Słowuf, bez słowaf zostali pozyskani1h dzięki codziennemu postępowaniug kobieta,2

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "κερδηθησωνται" [kerdēthēsōntai] - zostaliby pozyskani; w BT i N/A "κερδηθησονται" [kerdēthēsontai] - zostaną pozyskani;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 3:16: Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a kobieta, żona, pani;
b podporządkować się, poddać się, ulec;
c własny, osobisty, posiadany;
d mężczyzna, mąż, człowiek;
e być nieposłusznym, być nieuległym, butować się, okazywać nielojalność;
f słowo, mowa, sprawa;
g postępowanie, zachowanie, sposób życia;
h zyskiwać, zdobywać, wygrywać;