Przekłady

nie oddawajciea złem za zło ani obelgąb za obelgęb, lecz przeciwniec, błogosławciedwiedząc1e, że do tego zostaliście powołanif – abyście odziedziczylih błogosławieństwog.2

Komentarz:

1 w N/A nie występuje słowo "ειδοτες" [eidotes] - wiedząc;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie Przypowieści Salomona 20:22 Nie powiadaj: Odpłacę za zło! Polegaj na Panu, a On cię wspomoże. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <591> oddawać, zdawać, odpłacać;
b <3059> obelga, znieważenie, obraza, drwina;
c <5121> przeciwnie, zamiast;
d <2127> błogosławić, wysławiać, dobrze życzyć;
e <1492> znać, zapamiętać, widzieć;
f <2564> wzywać, powoływać, nazywać, zapraszać;
g <2129> błogosławienie, wysławienie, schlebianie, uwielbienie;
h <2816> dziedziczyć, dostawać w udziale, otrzymywać;