Przekłady

Ponieważ więc Chrystus cierpiał za nas w ciele, i wy uzbrójcie się tą myślą, że kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechu,