Przekłady
Przekład dosłowny:

Ponieważ więc Pomazanieca cierpiał za nas1 w cieleb, i wy uzbrójcie się tą myśląc, że kto cierpiał w2 cieleb, zaprzestałd grzechu,

Przekład literacki:

Ponieważ więc Chrystusa cierpiał za nas1 w cieleb, i wy uzbrójcie się tą myśląc, że kto cierpiał w2 cieleb, zaprzestałd grzechu,

Komentarz:

1 w N/A nie występuje lekcja "υπερ ημων" [hyper hēmōn] - za was;
2 w N/A nie występuje słowo "εν" [en] - w;

Słowniki:

a PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
b ciało; zarówno ciało fizyczne, jak i emocjonalne;
c myśl, rozumienie, intencja, cel;
d powstrzymywać, zaprzestać;