Przekłady

Starszych wśród was zachęcam jako współstarszy, świadek cierpień Chrystusa i uczestnik mającej się objawić chwały: