Przekłady
Przekład dosłowny:

Starszycha wśród was zachęcamb jako współstarszyc, świadek cierpieńe Pomazaniecd i uczestniki mającej sięf objawiaćg chwałyh:

Przekład literacki:

Starszycha wśród was zachęcamb jako współstarszyc, świadek cierpieńe Chrystusad i uczestniki mającej sięf objawiaćg chwałyh:

Słowniki:

a starszy, prezbiter;
b wzywać, prosić, zachęcać, napominać;
c starszy społeczności, współstarszy, współprezbiter;
d PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
e doznanie, namiętność, cierpienie, pasja;
f zmierzać, mieć nastąpić, być blisko, zapowiadać się;
g odkryć, wydobyć na światło;
h chwała, sława, honor, splendor;
i uczestnik, wspólnik, partner;