Przekłady
Przekład dosłowny:

Szymon1a Piotrb, sługac i wysłannikad Jezusae Pomazańcaf, do tych, którzy w sprawiedliwościj naszego Boga i Zbawcyk naszego2 Jezusae Pomazańcaf otrzymalih wiaręi równie cennąg jak nasza:

Przekład literacki:

Szymon1a Piotrb, sługac i apostołd Jezusae Chrystusaf, do tych, którzy w sprawiedliwościj naszego Boga i Zbawcyk naszego2 Jezusae Chrystusaf otrzymalih wiaręi równie cennąg jak nasza:

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "σιμων" [simōn] - Szymon - strong 4613; w BT i N/A "συμεων" [symeōn] - Symeon - strong 4826;
2 w BT i N/A nie występuje słowo "ημων" [hēmōn] - naszego;

Słowniki:

a Szymon/Symeon; Hebr. "שִׁמְעוֹן" (Szimon) - słyszeć;
b Piotr - kamyk, odłamek skalny;
c niewolnik, sługa;
d posłaniec, wysłannik, delegat, apostoł;
e Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
f PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
g równie cenne, równe szacunkiem, równie uprzywilejowane;
h dostawać w udziale, dostawać w drodze losowania, mieć udział, uzyskiwać w drodze losowania;
i wiara, wierność, zaufanie;
j sprawiedliwość, słuszność;
k zbawca, obrońca, wybawca;