Przekłady

Bo komu ich brak, ten jest ślepya, krótkowzrocznyb — zapomniałc o oczyszczeniud od dawnych swoich grzechów.1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie V Księgi Mojżeszowej 4:9: Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy, i aby nie odstąpiły od twego serca po wszystkie dni twojego życia, ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów; V Księgi Mojżeszowej 28:28-29: Porazi cię Pan obłędem i ślepotą, i przytępieniem umysłu, Tak że w południe chodzić będziesz po omacku, jak ślepy chodzi po omacku w ciemności, i nie będzie ci się wiodło na twoich drogach, i będziesz tylko uciskany i łupiony po wszystkie dni, a nikt cię nie będzie ratował; Księgi Izajasza 59:10: Wymacujemy ściany jak ślepi i chodzimy po omacku, jakbyśmy nie mieli oczu, potykamy się w biały dzień jak o zmroku, jak umarli w podziemnej krainie; Księgi Sofoniasza 1:17: Wtedy ześlę strach na ludzi, tak iż chodzić będą jak ślepi, gdyż zgrzeszyli przeciwko Panu. Ich krew będzie rozbryzgana niby proch, a ich wnętrzności rozrzucone niby błoto. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a niewidomy, ślepy;
b być krótkowzroczny, migać, mieć słaby wzrok;
c przyjmować, odebierać, brać;
d oczyszczenie, uzdatnienie