Przekłady

Pojawili się jednak w ludzieb również fałszywi prorocya, jak i między wami będą fałszywi nauczycielec, którzy wprowadzać będąd po kryjomu zgubnef rozłamye i zapierać sięi Władcyh, który ich wykupiłg. Sprowadzająj oni na samych siebie rychłąk zgubęf1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie V Księgi Mojżeszowej 13:1: Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał ani niczego od tego nie ujmiesz; I Księgi Królewskiej 18:19, 22 i 40: Poślij tedy teraz i zgromadź do mnie całego Izraela na górze Karmel oraz owych czterystu pięćdziesięciu proroków Baala i czterystu proroków Aszery, którzy jadają u stołu Izebel (...) Rzekł więc Eliasz do ludu: Ja jeden tylko pozostałem jako prorok Pana, proroków Baala zaś jest czterystu pięćdziesięciu (...) Wtedy Eliasz rzekł do nich: Pochwyćcie proroków Baala, niech nikt z nich nie ujdzie. I pochwycili ich, po czym Eliasz sprowadził ich nad potok Kiszon i tam kazał ich zabić; I Księgi Królewskiej 22:6, 10 i 20-23: Król izraelski zgromadził więc proroków w liczbie około czterystu mężów i zapytał ich: Czy mam wyruszyć na wojnę pod Ramot Gileadzkie, czy też mam tego zaniechać? A oni odpowiedzieli: Wyrusz, a Pan wyda je w rękę króla (...) Król izraelski zaś i Jehoszafat, król judzki, siedzieli na swoich tronach przyodziani w szaty uroczyste na placu, naprzeciwko bramy wjazdowej do Samarii, a wszyscy prorocy prorokowali przed nimi (...) A Pan rzekł: Kto zwiedzie Achaba, aby wyruszył i poległ w Ramot Gileadzkim? I jeden mówił to, a drugi owo. Wtedy wystąpił Duch i stanął przed Panem, i rzekł: Ja go zwiodę. A Pan rzekł do niego: W jaki sposób? A on odpowiedział: Wyjdę i stanę się duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków. Wtedy On rzekł: Tak, ty go zwiedziesz, ty to potrafisz. Idź więc i uczyń tak! Otóż teraz włożył Pan ducha kłamliwego w usta tych wszystkich twoich proroków; Pan zapowiedział tobie nieszczęście; Księgi Jeremiasza 6:13-14: Gdyż od najmłodszego do najstarszego wszyscy oni myślą o wyzysku; zarówno prorok jak i kapłan — wszyscy popełniają oszustwo. I leczą rany swojego ludu powierzchownie, mówiąc: Pokój, pokój!— choć nie ma pokoju; Księgi Jeremiasza 14:14: A Pan rzekł do mnie: Fałszywie prorokują prorocy w moim imieniu; nie posłałem ich ani nie dałem im poleceń, ani nie mówiłem do nich. Kłamliwe widzenia, marne wieszczby i wymysły swojego serca wam prorokują; Księgi Jeremiasza 27:9-10 i 16: Wy więc nie słuchajcie waszych proroków ani waszych wieszczbiarzy, ani waszych marzycieli, ani waszych wieszczków, ani waszych czarowników, którzy mówią wam: Nie będziecie służyli królowi babilońskiemu, Gdyż prorokują wam kłamliwie, aby was oddalić od waszej ziemi, bym Ja was odrzucił i zginęlibyście (...) A do kapłanów i do całego ludu rzekłem: Tak mówi Pan: Nie słuchajcie słów waszych proroków, którzy wam prorokują: Oto teraz przybory domu Pana będą rychło sprowadzone z Babilonu, bo oni wam prorokują kłamliwie! (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <5578> fałszywy prorok, kłamliwy prorok;
b <2992> lud, tłum;
c <5572> fałszywy nauczyciel, kłamliwy nauczyciel;
d <3919> wprowadzać, zabierać w tajemnicy, wykradać;
e <139> stronnictwo, odłam, sekta;
f <684> zniszczeniezgubaruina;
g <59> kupować, wykupować;
h <1203> władca, pan, mistrz, despota;
i <720> wypierać się, odrzucać, zaprzeczać;
j <1863> sprowadzać, przyprowadzać;
k <5031> szybki, bezpośredni;