Przekłady

Co było od początkua, o czym usłyszeliśmy, co naszymi oczami widzieliśmyb, na co patrzyliśmyc i czego nasze ręce dotknęłyd w związku ze Słoweme Życia —

Słowniki:

a początek, zwierzchność, władza, stojący na czele;
b widzieć, patrzeć, uważać, dostrzegać;
c widzieć, oglądać;
d dotknąć, czuć, chwycić, obmacać, być pomazanym;
e słowo, mowa, sprawa;