Przekłady

Gdybyśmy powiedzielia, że nie zgrzeszyliśmy — czynimyc z Niego kłamcęb i nie ma w nas Jego Słowad.1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do IV Księgi Mojżeszowej 23:19: Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa Ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni, I mówi, a nie spełnia? (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <2036> mówić, polecić;
b <5583> kłamca, oszust;
c <4160> czynić, działać;
d <3056> słowo, mowa, sprawa;