Przekłady

a życie zostało objawionea, i widzieliśmyb, i świadczymyc, i ogłaszamyd wam to życie wiecznee, które było u Ojcaf, a nam zostało objawionea

Słowniki:

a <5319> objawić, uczynić wiodcznym, objawic, wyjawić;
b <3708> widzieć, patrzeć, uważać, dostrzegać;
c <3140> świadczyć, dowodzić;
d <518> oznajmiać, informować, ogłaszać;
e <166> wieczny, nieskończony;
f <3962> ojciec, przodek;