Przekłady

To piszemy wam1, aby wasza2 radośća była pełnab.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "υμιν" [hymin] - wam - strong 5213; w N/A "ημεις" [hēmeis] - my - strong 2249;
2 w TR występuje lekcja "υμων" [hymōn] - wasza - strong 5216; w BT i N/A "ημων" [hēmōn] - nasza - strong 2257;

Słowniki:

a <5479> radość, wesele, zadowolenie;
b <4137> być wypełnionym, być zaopatrzonym;