Przekłady

Gdybyśmy powiedzielia, że mamyc z Nim wspólnotęb, a [nadal] żylibyśmye w ciemnościd — kłamiemy i nie czynimyf prawdy.

Słowniki:

a <2036> mówić, polecić;
b <2842> wspólnota, udział, komunia;
c <2192> mieć, posiadać;
d <4655> ciemność, mrok; ciemność fizyczna lub duchowa;
e <4043> postępować, chodzić, przechadzać się, żyć;
f <4160> czynić, działać;