Przekłady

Jeśli zaś1 żyjemyb w Świetlea, tak jak On sam jest w Świetlea, mamyd wspólnotęc ze sobą nawzajem, a krew Jezusae Pomazańca2f, Jego Synag, [nieprzerwanie] oczyszczah nas od wszelkiego grzechu.

Komentarz:

1 w N/A nie występuje słowo "δε" [de] - zaś;
2 w N/A nie występuje słowo "χριστου" [christou] - Pomazańca;
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 2:5: Domu Jakubowy! Nuże! Postępujmy w światłości Pana! (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <5457> światło, blask, źródło światła;
b <4043> postępować, chodzić, przechadzać się, żyć;
c <2842> wspólnota, udział, komunia;
d <2192> mieć, posiadać;
e <2424> Jezus/Jeszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
f <5547> PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
g <5207> syn, potomek;
h <2511> oczyszczać, czynić czystym;