Przekłady

Gdybyśmy powiedzielia, że nie mamyb grzechu — zwodzimyc samych siebie i prawdy w nas nie ma.

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Królewskiej 8:46: Lecz jeśli zgrzeszą przeciwko tobie — gdyż nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył— i Ty rozgniewawszy się na nich wydasz ich w ręce nieprzyjaciela, i uprowadzą ich zaborcy ich do ziemi nieprzyjacielskiej, dalekiej czy bliskiej; II Księgi Kronik 6:36: Lecz jeśliby zgrzeszyli przeciwko tobie — gdyż nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył— i Ty, rozgniewawszy się na nich, wydałbyś ich w ręce nieprzyjaciela i uprowadziliby ich zaborcy jako jeńców do ziemi dalekiej czy bliskiej; Księgi Joba 14:4: Jak może czysty pochodzić od nieczystego? Nie ma ani jednego; Księgi Joba 15:14: Czymże jest człowiek, że miałby być czysty, czymże zrodzony z niewiasty, że miałby być sprawiedliwy?; Przypowieści Salomona 20:9: Któż może powiedzieć: Oczyściłem swoje serce, jestem wolny od grzechu? (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <2036> mówić, polecić;
b <2192> mieć, posiadać;
c <4105> zwodzić, wprowadzać w błąd, błądzić;