Przekłady
Przekład dosłowny:

Dzieciaczkia moje, to wam piszę, abyście nie popełniali grzechu. A jeśliby ktoś zgrzeszył, mamyc Opiekunab u Ojcad, Jezusae Pomazańcaf sprawiedliwegog.

Przekład literacki:

Dzieciaczkia moje, to wam piszę, abyście nie popełniali grzechu. A jeśliby ktoś zgrzeszył, mamyc Opiekunab u Ojcad, Jezusae Chrystusaf sprawiedliwegog.

Słowniki:

a dzieciaczki, małe dzieci;
b opiekun, adwokat, pocieszyciel, pomocnik, obrońca;
c mieć, posiadać;
d ojciec, przodek;
e Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
f PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
g sprawiedliwy, bezstronny, postępujący właściwie;