Przekłady

Patrzcie, jak wielką miłość dał nam Ojciec, abyśmy byli nazwani dziećmi Bożymi — (i [nimi] jesteśmy). Świat dlatego nas nie zna, że Jego nie poznał.