Przekłady

Patrzciea, jak wielką miłośćb dałc nam Ojciecd, że zostaliśmy nazwanif dziećmie Bożymi — (i [nimi] jesteśmy)1. Światg dlatego nas2 nie znaf, że Jego nie poznałh.3

Komentarz:

1 w TR i BT nie występuje lekcja "και εσμεν" [kai esmen] - i jesteśmy;
2 w TR i N/A występuje lekcja "ημας" [hēmas] - nas - strong 2248; w BT "υμας" [hymas] - was - strong 5209;
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Jeremiasza 3:19: Ja wprawdzie myślałem: Jakżebym chciał uznać cię za syna i dać ci w dziedzictwo ziemię uroczą, najpiękniejszy klejnot narodów! I myślałem, że będziecie na mnie wołać: Mój ojcze! I nie odwrócicie się ode mnie. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <1492> znać, zapamiętać, widzieć;
b <26> miłość, kochanie;
c <1325> dawać, zaproponować;
d <3962> ojciec, przodek;
e <5043> dziecko, potomek;
f <2564> wzywać, powoływać, nazywać, zapraszać;
g <2889> świat, wszechświat, coś ozdobnego, coś światowego, ziemska sprawa, mieszkaniec świata;
h <1097> poznawać, uczyć się, nabywać wiedzy;