Przekłady

Patrzciea, jak wielką miłośćb dałc nam Ojciecd, że zostaliśmy nazwanif dziećmie Bożymi — (i [nimi] jesteśmy)1. Światg dlatego nas2 nie znaf, że Jego nie poznałh.3

Komentarz:

1 w TR i BT nie występuje lekcja "και εσμεν" [kai esmen] - i jesteśmy;
2 w TR i N/A występuje lekcja "ημας" [hēmas] - nas - strong 2248; w BT "υμας" [hymas] - was - strong 5209;
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Jeremiasza 3:19: Ja wprawdzie myślałem: Jakżebym chciał uznać cię za syna i dać ci w dziedzictwo ziemię uroczą, najpiękniejszy klejnot narodów! I myślałem, że będziecie na mnie wołać: Mój ojcze! I nie odwrócicie się ode mnie. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a znać, zapamiętać, widzieć;
b miłość, kochanie;
c dać, zaproponować;
d ojciec, przodek;
e dziecko, potomek;
f wzywać, powoływać, nazywać;
g świat, wszechświat, coś ozdobnego, coś światowego, ziemska sprawa, mieszkaniec świata;
h poznawać, uczyć się, nabywać wiedzy;