Przekłady

Każdy, kto jest zrodzonya przez Boga, nie czynib grzechu, gdyż trwad w nim nasieniec Boże, i nie jest w staniee grzeszyć, gdyż jest zrodzonya przez Boga.

Słowniki:

a <1080> rodzić, płodzić;
b <4160> czynić, działać;
c <4690> nasienie, potomstwo;
d <3306> pozostać, trwać, przebywać, oczekiwać, zatrzymać się;
e <1410> móc, być w stanie, być możliwym;