Przekłady

Ukochania, przestańcie wierzyćb każdemu duchowi, ale badajciec duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych prorokówd wyszło na ten świate.1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie V Księgi Mojżeszowej 13:2-6: Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, I potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię: Pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im, To nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie i jego będziecie się bać, i jego przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, jemu będziecie służyć i jego się trzymać. A ten prorok albo ten, kto ma sny, poniesie śmierć, gdyż namawiał do odstępstwa od Pana, Boga waszego, który was wyprowadził z ziemi egipskiej i wykupił cię z domu niewoli, aby cię sprowadzić z drogi, którą Pan, Bóg twój, nakazał ci iść. Tak wyplenisz to zło spośród siebie; Księgi Jeremiasza 23:21: Nie posyłałem proroków, a oni jednak biegną; nie mówiłem do nich, a oni jednak prorokują; Księgi Jeremiasza 28:8-9: Prorocy, którzy byli od dawien dawna przede mną i przed tobą, zapowiadali dla wielu krajów i wielkich królestw wojnę, głód i zarazę. Natomiast prorok, który prorokuje o pokoju, zostaje uznany za proroka, którego prawdziwie posłał Pan, dopiero gdy spełni się jego słowo. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <27> miłowany, kochany;
b <4100> wierzyć, być wiernym, być przekonanym, mieć wiarę, ufać;
c <1381> badać, udowodnić, wystawić na próbę;
d <5578> fałszywy prorok, kłamliwy prorok;
e <2889> świat, wszechświat, coś ozdobnego, coś światowego, ziemska sprawa, mieszkaniec świata;