Przekłady

To bowiem jest miłośća Boga, że przestrzegamy c Jego przykazaniab, a Jego przykazaniab nie są uciążliwed.

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie V Księgi Mojżeszowej 30:11: To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <26> miłość, kochanie;
b <1785> przykazanie, rozporządzenie, nakaz, polecenie;
c <5083> zachowywać, strzec, pilnować;
d <926> ciężkie, uciążliwe, trudne, ciężkie do zniesienia;