Przekłady

Komentarz:

1 w BT i N/A nie występuje lekcja "και τρεις εισιν οι μαρτυρουντες εν τη γη" [kai treis eisin hoi martyrountes en tē gē] - a trzej są świadczący na ziemi;

Słowniki:

a <3140> świadczyć, dowodzić;
b <1093> ziema, grunt, kraina, ląd;