Przekłady

Starszya do wybranejb pani i do jej dziecic, które kochamd w prawdziee ja i nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy już poznalif prawdęe,

Słowniki:

a <4245> starszy, prezbiter;
b <1588> wybrany, wyselekcjonowany;
c <5043> dziecko, potomek;
d <25> kochać, miłować;
e <225> prawda, rzeczywistość;
f <1097> poznawać, uczyć się, nabywać wiedzy;