Przekłady

Starszya do wybranejb pani i do jej dziecic, które kochamd w prawdziee ja i nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy już poznalif prawdęe,

Słowniki:

a starszy, prezbiter;
b wybrany, wyselekcjonowany;
c dziecko, potomek;
d kochać, miłować;
e prawda, rzeczywistość;
f poznawać, uczyć się, nabywać wiedzy;