Przekłady

Bo1 kto mówi1 mu: Witaja! uczestniczyb w jego złychd uczynkachc.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "γαρ λεγων" [gar legōn] - bowiem mówiący; w N/A "λεγων γαρ" [legōn gar] - mówiący bowiem;

Słowniki:

a <5463> cieszyć się, weselić się, radować, być zadowolonym;
b <2841> być wspólnikiem, dzielić się, mieć wspólnotę;
c <2041> czyn, dzieło, działanie;
d <4190> złe, niegodziwe;