Przekłady
Przekład dosłowny:

Wiele mama wam do napisania, ale nie chcę1b na kartcec i atramentem, spodziewam sięd natomiast2 przybyć3e do was i z ustf do ustf porozmawiaćg, aby dopełniła sięi nasza radośćh.

Przekład literacki:

Wiele mama wam do napisania, ale nie chcę1b na kartcec i atramentem, spodziewam sięd natomiast2 przybyć3e do was i twarząf w twarzf porozmawiaćg, aby dopełniła sięi nasza radośćh.

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "ηβουληθην" [ēboulēthēn]; w BT i N/A "εβουληθην" [eboulēthēn];
2 w TR i BT występuje lekcja "αλλα" [alla]; w N/A "αλλ" [all];
3 w TR i BT występuje lekcja "ελθειν" [elthein] - przyjść - strong 2064; w N/A "γενεσθαι" [genesthai] - stać się - strong 1096;

Słowniki:

a <2192> mieć, posiadać;
b <1014> chcieć, zamierzać;
c <5489> papier, kartka, papirus;
d <1679> mieć nadzieję, oczekiwać;
e <2064> przychodzić, chodzić;
f <4750> usta, paszcza, pysk;
g <2980> mówić, przemawiać;
h <5479> radość, wesele, zadowolenie;
i <4137> być wypełnionym, być zaopatrzonym;