Przekłady

Pozdrawiają cię dziecia twojej wybranejb siostry. Amen1c.

Komentarz:

1 w N/A nie występuje słowo "αμην" [amēn] - amen;

Słowniki:

a <5043> dziecko, potomek;
b <1588> wybrany, wyselekcjonowany;
c <281> Amen; Hebr. "אָמֵן" (amen) - zaprawdę, naprawdę;