Przekłady
Przekład dosłowny:

(Niech) będzie z wami1 łaskaa, miłosierdzieb, pokójc od Boga Ojcad i od Pana2e, Jezusaf Pomazańcag, Synah Ojcad — w prawdziei i w miłościj.

Przekład literacki:

(Niech) będzie z wami1 łaskaa, miłosierdzieb, pokójc od Boga Ojcad i od Pana2e, Jezusaf Chrystusag, Synah Ojcad — w prawdziei i w miłościj.

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "υμων" [hymōn] - wami - strong 1161; w BT i N/A "ημων" [hēmōn] - nami - strong 2257;
2 w N/A nie występuje słowo "κυριου" [kyriou] - Pana;

Słowniki:

a <5485> niezasłużona korzyść, dar;
b <1656> miłosierdzie, litość, współczucie;
c <1515> pokój, spokój umysłu;
d <3962> ojciec, przodek;
e <2962> pan, władca, rządca;
f <2424> Jezus/Jeszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
g <5547> PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
h <5207> syn, potomek;
i <225> prawda, rzeczywistość;
j <26> miłość, kochanie;