Przekłady

A teraz proszęa cię, pani — nie jak piszący ci nowec przykazanieb, ale1 to, które mieliśmyd od początkue — abyśmy się wzajemnie kochalif.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "αλλα" [alla]; w N/A "αλλ" [all];

Słowniki:

a <2065> prosić, pytać, błagać, upraszać;
b <1785> przykazanie, rozporządzenie, nakaz, polecenie;
c <2537> nowe, świeże;
d <2192> mieć, posiadać;
e <746> początek, zwierzchność, władza, stojący na czele;
f <25> kochać, miłować;