Przekłady

A to jest miłośća, abyśmy postępowalib według Jego przykazańc. To jest przykazaniec1 — jak słyszeliście od początkud — abyście zgodnie z nim postępowalib.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "εστιν η εντολη" [estin hē entolē] - jest przykazanie; w N/A "η εντολη εστιν" [hē entolē estin] - przykazanie jest;

Słowniki:

a <26> miłość, kochanie;
b <4043> postępować, chodzić, przechadzać się, żyć;
c <1785> przykazanie, rozporządzenie, nakaz, polecenie;
d <746> początek, zwierzchność, władza, stojący na czele;