Przekłady

Miejcie się na bacznościa, abyśmy1 nie stracili1b tego, nad czym pracowaliśmyc, ale abyśmy otrzymalie2 pełną zapłatęd.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "απολεσωμεν" [apolesōmen] - zniszczylibyśmy, stracilibyśmy; w N/A "απολεσητε" [apolesēte] - zniszczylibyście, stracilibyście;
1 w TR i BT występuje lekcja "απολαβωμεν" [apolabōmen] - odebralibyśmy, otrzymalibyśmy; w N/A "απολαβητε" [apolabēte] - odebralibyście, otrzymalibyście;

Słowniki:

a <991> patrzeć, uważać, oglądać, dostrzegać, rozpoznawać;
b <622> niszczyć, zatracać, ginąć;
c <2038> czynić, działać, wykonywać, handlować;
d <3408> zapłata, wynagrodzenie, nagroda;
e <618> odbierać, otrzymywać z powrotem, zeracać;