Przekłady
Przekład dosłowny:

Każdy, kto przekracza1a naukęc Pomazańcad, a nie trwab (w niej), nie mae Boga. Kto trwab w naucec Pomazańca2d, ten mae i Ojcaf, i Synag.

Przekład literacki:

Każdy, kto przekracza1a naukęc Chrystusad, a nie trwab (w niej), nie mae Boga. Kto trwab w naucec Chrystusa2d, ten mae i Ojcaf, i Synag.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "παραβαινων" [parabainōn] - przekraczający - strong 3845; w N/A "προαγων" [proagōn] - poprzedzający - strong 4254;
2 w N/A nie występuje słowo "του χριστου" [tou christou] - Pomazańca;

Słowniki:

a <3845> przekraczać, pomijać, opuszczać, naruszać, łamać;
b <3306> pozostać, trwać, przebywać, oczekiwać, zatrzymać się;
c <1322> nauka, nauczanie, doktryna;
d <5547> PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
e <2192> mieć, posiadać;
f <3962> ojciec, przodek;
g <5207> syn, potomek;