Przekłady

Starszya do ukochanegoc Gajusab, którego miłujęd w prawdziee.

Słowniki:

a starszy, prezbiter;
b Gajus; imię prawodpodobnie pochodzenia łacińskiego;
c miłowany, kochany;
d kochać, miłować;
e prawda, rzeczywistość;