Przekłady
Przekład dosłowny:

Dlatego, jeśli przyjdęa, przypomnęb jego postępkic, których się dopuszczad, obmawiającg nas niegodziwymif słowamie – i nie dośćh tego – sam bracij nie przyjmujei, a chcącymk to czynić zabranial i wyrzucan ich ze zgromadzeniam.1

Przekład literacki:

Dlatego, jeśli przyjdęa, przypomnęb jego postępkic, których się dopuszczad, obmawiającg nas niegodziwymif słowamie – i nie dośćh tego – sam bracij nie przyjmujei, a chcącymk to czynić zabranial i wyrzucan ich z kościołam.1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Psalmu 15:3: Nie obmawia językiem swoim, Nie czyni zła bliźniemu swemu Ani nie znieważa sąsiada swego. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <2064> przychodzić, chodzić;
b <5279> przypominać, wspominać;
c <2041> czyn, dzieło, działanie;
d <4160> czynić, działać;
e <3056> słowo, mowa, sprawa;
f <4190> złe, niegodziwe;
g <5396> obmawiać, wygadywać coś na kogoś, plotkować;
h <714> wystarczać, zadowalać;
i <1926> przyjmować, przyznawać się, akceptować;
j <80> brat, osoba bliska; brat w sensie rodzinnym i duchowym. Słowo można tłumaczyć - "z jednego łona";
k <1014> chcieć, zamierzać;
l <2967> zabronić, utrudnić;
m <1577> zgromadzenie, zbór, zebranie, (społeczność) zwołanych; (społeczność) wywołanych;
n <1544> wyrzucićzepchnąć, wypędzićwygnaćoddalić, wypchnąć;