Przekłady

Ukochanya, nie naśladujb tego, co złe, ale to, co dobrec. Ten, kto czynid dobrze, jest z Boga; zaś1 ten kto czyni źlee, Boga nie widział i nie widzif.2

Komentarz:

1 w BT i N/A nie występuje słowo "δε" [de] - zaś;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Psalmu 34:15: Odwróć się od zła i czyń dobrze, Szukaj pokoju i ubiegaj się oń!; Psalmu 37:27: Stroń od złego i czyń dobrze, A zawsze będziesz mieszkał bezpiecznie. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <27> miłowany, kochany;
b <3401> naśladować, imitować;
c <18> wewnętrznie dobry, dobry z natury, mający dobry charakter;
d <15> czynić dobro, postepować słusznie;
e <2554> czynić zło, źle czynić, niewłaściwie czynić;
f <3708> widzieć, patrzeć, uważać, dostrzegać;