Przekłady

Wiele miałema (ci)2 pisać1, ale nie chcęb ci napisać3 atramentem i trzcinąc.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "γραφειν" [grafein] - pisać; w N/A "γραψαι" [grapsai] - napisać;
2 w TR i BT nie występuje słowo "σοι" [soi] - ci;
3 w TR i BT występuje lekcja "γραψαι" [grapsai] - napisać; w N/A "γραφειν" [grafein] - pisać;

Słowniki:

a <2192> mieć, posiadać;
b <2309> chcieć, wykazywać wolę, życzyć, pragnąć;
c <2563> pióro, trzcina;