Przekłady

Ukochanya, modlę sięb, aby we wszystkim dobrze ci się powodziłoc i abyś był zdrówd — tak, jak dobrze wiedzie sięc twojej duszye.

Słowniki:

a <27> miłowany, kochany;
b <2172> modlić się, życzyć;
c <2137> mieć się dobrze, dobrze powodzić się;
d <5198> być zdrowym, mieć się dobrze;
e <5590> dusza, życie;