Przekłady

Nie mama większej radościb niż ta, gdy słyszę, że moje dziecic postępująe w prawdzied.1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Przypowieści Salomona 23:23: Zdobywaj prawdę i nie sprzedawaj jej, mądrość i karność, i rozum. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <2192> mieć, posiadać;
b <5479> radość, wesele, zadowolenie;
c <5043> dziecko, potomek;
d <225> prawda, rzeczywistość;
e <4043> postępować, chodzić, przechadzać się, żyć;