Przekłady

Ukochanya, wiernieb czyniszc, jeśli trudzisz sięd dla bracie i dla1 przybyszów2f,

Komentarz:

1 w N/A nie występuje słowo "εις" [eis] - dla;
2 w TR i BT występuje lekcja "τους" [tous] - strong 3588; w N/A "τουτο" [touto] - to - strong 5124;

Słowniki:

a <27> miłowany, kochany;
b <4103> wierzący, wierny, godny zaufania, ufający;
c <4160> czynić, działać;
d <2038> czynić, działać, wykonywać, handlować;
e <80> brat, osoba bliska; brat w sensie rodzinnym i duchowym. Słowo można tłumaczyć - "z jednego łona";
f <3581> gość, obcy, cudzoziemiec;