Przekłady
Przekład dosłowny:

Dla Jego1 imieniaa bowiem wyruszyli, niczego nie przyjmującb od pogan2c.

Przekład literacki:

Dla Jego1 imieniaa bowiem wyruszyli, niczego nie przyjmującb od ludzi pochodzących z różnych narodów2c.

Komentarz:

1 w N/A nie występuje słowo "και" [kai] - i;
2 w TR i BT występuje lekcja "εθνων" [ethnōn] - strong 1484; w N/A "εθνικων" [ethnikōn] - strong 1482;

Słowniki:

a <3686> imię, nazwa, charakter, reptuacja, sława;
b <2983> przyjmować, odebierać, brać;
c <1484> naródpoganinpokolenieród;