Przekłady
Przekład dosłowny:

Judaa, sługad Jezusab Pomazańcac, a brate Jakubaf, uświęconym1h w Bogu Ojcug, zachowanymi w Jezusieb Pomazańcuc, powołanymj:

Przekład literacki:

Judaa, sługad Jezusab Chrystusac, a brate Jakubaf, uświęconym1h w Bogu Ojcug, zachowanymi w Jezusieb Chrystusiec, powołanymj:

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "ηγιασμενοις" [hēgiasmenois] - którzy są uświęceni, którzy są poświęceni - strong 37; w N/A "ηγαπημενοις" [hēgapēmenois] - którzy są umiłowani - strong 25;

Słowniki:

a <2455> Juda/Judasz; Hebr. "יְהוּדָה" [Jehuda] - Wielbić
b <2424> Jezus/Jeszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
c <5547> PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
d <1401> niewolnik, sługa;
e <80> brat, osoba bliska; brat w sensie rodzinnym i duchowym. Słowo można tłumaczyć - "z jednego łona";
f <2385> Jakub; Hebr. "יַעֲקֹב" [Jaakob] - Pięta;
g <3962> ojciec, przodek;
h <37> uświęcić, poświęcić, oddzielić;
i <5083> zachowywać, strzec, pilnować;
j <2822> powołany, wezwany;