Przekłady
Przekład dosłowny:

Objawieniea Jezusab Pomazańcac, które dałd mu Bóg, aby ukazaće swoim sługomf to, co wkrótceh musig się stać, a (co) przez posłaniej swego posłańcak zaznaczyłi (On) swemu słudzef Janowil,1

Przekład literacki:

Objawieniea Jezusab Chrystusac, które dałd mu Bóg, aby ukazaće swoim sługomf to, co wkrótceh musig się stać, a (co) przez posłaniej swego aniołak zaznaczyłi (On) swemu słudzef Janowil,1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Daniela 2:28-29 i 45: Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nebukadnesarowi, co się stanie w przyszłych dniach. A twój sen i twoje widzenie, które ci przeszły przez głowę, są takie: Tobie, o królu, przyszły na twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie, a ten, który objawia tajemnice, powiedział ci, co się stanie (...) Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny; Księgi Amosa 3:7: Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a objawienie się, odsłonięcie się, odkrycie się;
b Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
c PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
d dać, zaproponować;
e pokazywać, prezentować, ukazywać;
f niewolnik, sługa;
g trzeba, być koniecznym, być nieuniknionym, musieć;
h szybkość, pośpiech;
i oznaczać, wskazywać;
j wysyłać, posyłać, odwracać, oddalać;
k posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością; 
l Jan/Jehochanan; Hebr. "יְהוֹחָנָן" [Jehochanan] - JHWH (Pan) jest łaskawy, Łaska Boża;