Przekłady

Ja jestem Alfa i Omega i to, co widzisz, zapisz na zwoju i wyślij do siedmiu zborów w Azji: do Efezu, do Smyrny, do Pergamonu, do Tiatyry, do Sardes, do Filadelfii i do Laodycei.