Przekłady

Komentarz:

1 w N/A nie występuje słowo "αμην" [amēn] - amen;
2 w TR występuje lekcja "αδου και του θανατου" [hadou kai tou thanatou] - krainy umarłych i śmieci; w BT i N/A "θανατου και του αδου" [thanatou kai tou hadou] - śmieci i krainy umarłych;
3 Możliwe, że jest to nawiązanie V Księgi Mojżeszowej 32:40: Gdyż podniosę ku niebu rękę moją I powiem: Ja żyję na wieki; Księgi Izajasza 22:22: I położę na jego ramieniu klucz domu Dawida, i gdy on otworzy, to nikt nie zamknie, a gdy on zamknie, to nikt nie otworzy.(Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <3498> martwy, śmiertleny, trupi;
b <2400> patrz! oto! spójrz! popatrz!;
c <165> wiek, cykl czasu;
d <281> Amen; Hebr. "אָמֵן" (amen) - zaprawdę, naprawdę;
e <2192> mieć, posiadać;
f <86> Hades, piekło, kraina umarłych;