Przekłady

Ja jestem Alfą1a i Omegąb, początekc i koniecd2, mówi Pan3e, (Bóg)4, który jest, który był i który nadchodzif, Wszechmogącyg.

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "α" [ha]; w BT i N/A "αλφα" [alfa];
2 w BT i N/A nie występuje lekcja "αρχη και τελος" [archē kai telos] - początek i koniec;
3 w BT i N/A nie występuje rodzajnik "ο" [ho];
4 w TR nie występuje słowo "ο θεος" [ho theos] - Bóg;
5 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 17:1: A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały!; II Księgi Mojżeszowej 3:14: A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: Jahwe posłał mnie do was!; II Księgi Mojżeszowej 6:3: Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz imienia mojego Jahwe im nie objawiłem; Psalmu 68:15: Gdy tam Wszechmocny rozproszył królów, Padał śnieg na Salmonie; Psalmu 91:1: Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego; Księgi Izajasza 41:4: Któż tego dokonał i uczynił to? Kto od początku powołuje do życia pokolenia ludzkie? Ja, Pan, jestem pierwszy i Ja też będę z ostatnimi; Księgi Izajasza 48:12: Słuchaj mnie, Jakubie, i ty, Izraelu, którego powołałem! Ja to jestem, Ja pierwszy i Ja ostatni; Księgi Amosa 3:13: Słuchajcie i świadczcie przeciwko domowi Jakuba — mówi Wszechmogący Pan, Bóg Zastępów; (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a alfa, pierwsza litera greckiego alfabetu;
b omega, ostatnia litera alfabetu greckiego;
c początek, zwierzchność, władza, stojący na czele;
d koniec, cel, podatek;
e pan, władca, rządca;
f przychodzić, chodzić;
g wszechmogący, wszechwładca, władca wszechświata;